ที่อยู่ :  42 ม. 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร : 065-6399295

โทรติดต่อ